Doorgang Oude Sluis.

/Doorgang Oude Sluis

Zoals vermeld in de Visie Openbare Ruimte is er een plan op hoofdlijnen of althans een idee om te onderzoeken wat de impact is van het weer openen van de oude sluis. Althans voor bootjes en sloepjes, dus met beperkte vaarhoogte en diepgang. Dit zou het mogelijk maken om een ‘rondje Delfshaven’ te doen, hoe leuk is dat. Bewoners kunnen er van profiteren, rondje zwemmen of suppen, ondernemers zoals iKapitein en horeca en uiteraard ook een aantrekkingskracht voor passanten / dagrecreanten. Verhoging van de verblijfsduur in het gebied, één van de speerpunten van het huidige beleid.

Foto’s van de situatie

    

Aan de zijde van de Delfshavense Schie ligt nu een terras-ponton van Soif, dat zou wellicht iets kunnen worden verplaatst om doorvaart mogelijk te maken. De huidige positie, tegen de sluisdeur, levert problemen op, aangezien de doorgang wordt geblokkeerd. Uiteraard moet er samen met Soif een oplossing worden gezocht, zodat deze ondernemer hier niet wordt benadeeld.

Thijs Tiebosch van de Gemeente schijnt hier al mee bezig te zijn, we komen graag in contact om te zien of en hoe we dit eventueel kunnen ondersteunen.

× How can I help you?